Oferta


Ochrona środowiska

Ochrona środowiska stała się nieodłączną częścią wszelkich planowanych i realizowanych przedsięwzięć szczególnie w tak inwazyjnych dziedzinach jakimi są geologia, górnictwo i budownictwo. Czynniki szkodliwe takie jak hałas, drgania, emisja substancji szkodliwych do środowiska oraz powstałe odpady podlegają ścisłej kontroli i regulacji. Ekologia stawia przed nami coraz to nowe wyzwania, a skomplikowane procedury oraz szereg wymogów, którym trzeba sprostać przy prowadzonej działalności wymaga znajomości prawa oraz biegłości i doświadczenia w poruszaniu się w biurokratycznej rzeczywistości. Wszystko to oferujemy naszym klientom.

Oferta:

W ramach naszej oferty wykonujemy między innymi:

- Projekty rekultywacji terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej oraz innej działalności gospodarczej
- Inwentaryzacje stanu i zasobów środowiska fauny i flory
- Raporty o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć górniczych ( i innych )
- Karty informacyjne przedsięwzięć
- Wnioski o odzysk, unieszkodliwianie i składowanie odpadów
- Analizy oddziaływania akustycznego


 
2013 © GEOLEH Leon Helwak Pracownia Projektów i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Górniczych | Wszelkie Prawa Zastrzeżone