Oferta


Geologia złożowa

W naszej działalności zajmujemy się głównie złożami kruszywa naturalnego dla potrzeb budownictwa, piasków do zastosowań specjalistycznych, surowców ceramicznych, torfu, bursztynu, kredy jeziornej i wszelkimi innymi kopalinami mającymi znaczenie gospodarcze.. Oferujemy Państwu kompleksową obsługę na wszystkich etapach rozpoznawania, dokumentowania oraz eksploatacji złóż kopalin. Zapewniamy sprawne prowadzenie robót geologicznych i procedury urzędowej począwszy od etapu pozwolenia na poszukiwanie złoża, poprzez roboty wiertnicze i dokumentowanie złoża kopaliny, aż do uzyskania koncesji na eksploatację i dalszą obsługę geologiczną zakładu górniczego. Posiadamy uprawnienia do dokumentowania wszystkich typów kopalin z wyłączeniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.

Oferta:

W ramach naszej oferty wykonujemy między innymi:

- Wiercenia geologiczno-badawcze
- Projekty robót geologicznych dla udokumentowania złoża kopaliny
- Dokumentacje geologiczne złóż / dodatki do dokumentacji geologicznych złóż
- Inne dokumentacje geologiczne
- Projekty zagospodarowania złóż
- Raporty o oddziaływaniu projektowanych i czynnych kopalń na środowisko
- Wnioski o wydanie koncesji na eksploatację złoża
- Plany ruchu zakładów górniczych
- Operaty ewidencyjne zmian w zasobach złóż
- Projekty rekultywacji wyrobisk po eksploatacji złóż.

Oferujemy również doradztwo w zakresie poszukiwania złóż kopalin oraz zbytu tych surowców., jak również pomoc przy kupnie, wycenie i sprzedaży złóż kopalin.


 
2013 © GEOLEH Leon Helwak Pracownia Projektów i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Górniczych | Wszelkie Prawa Zastrzeżone