Oferta


Geologia inżynierska i geotechnika

Obszarem naszej działalności są usługi z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej dla wszelkich przedsięwzięć budowlanych od budowy domku jednorodzinnego po inwestycje drogowe i hydrotechniczne. Oferujemy Państwu kompleksową obsługę na każdym etapie inwestycji.

Na etapie projektowania ustalamy przydatność gruntów dla potrzeb inwestycji, na etapie realizacji sprawdzamy zgodność wykonanych wcześniej dokumentacji z podłożem występującym w wykopie fundamentowym oraz kontrolujemy zagęszczenie nasypów i podsypek przeprowadzając geotechniczne odbiory wykopów fundamentowych. Nadzorujemy poprawność wykonywania robót ziemnych i fundamentowych oraz ich zgodność z projektem. Na etapie eksploatacji zakładamy lokalne monitoringi wód podziemnych. Oceniamy również stopień zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych. Dla inwestycji mogących pogorszyć stan wód podziemnych opracowujemy dokumentacje hydrogeologiczne.

Oferta:

W ramach naszej oferty wykonujemy między innymi:

- Wiercenia geologiczne
- Sondowania sondą dynamiczną (DPL, DPH, DPSH, ITB-ZW)
- Sondowania sondą statyczną CPT
- Badanie modułów odkształcenia aparatem VSS
- Badanie dynamicznego modułu odkształcenia płytą dynamiczną
- Piezometry
- Próbne pompowania
- Pobór prób gruntu oraz wód gruntowych
- Projekty robót geologicznych,
- Opinie geotechniczne
- Dokumentacje badań podłoża gruntowego
- Dokumentacje geologiczno – inżynierskie.


 
2013 © GEOLEH Leon Helwak Pracownia Projektów i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Górniczych | Wszelkie Prawa Zastrzeżone